Search
Bal pod maskama
sub, 10. 2. 2024., 19:30 sati
c
10. 2. 2024., sub
19:30 sati
d
Svečana dvorana Ive Tijardovića
O
Organizator:
Hrvatski dom Split
Novogodišnji bal
čet, 28. 12. 2023., 19:30 sati
c
28. 12. 2023., čet
19:30 sati
d
Svečana dvorana Ive Tijardovića
O
Organizator:
Hrvatski dom Split