Search

Ansambl Synchronos

Obljetnički koncert Mladena Tarbuka - 60 godina života i 35 godina umjetničkog rada

Rapsodico za violu (1987)

Dalmatina za flautu i vibrafon (2009)

A tre za gudački trio (1989) - djelo je dobilo nagradu zaklade "Dr. Ernst Vogel"

Quatre épigrammes de temps (2019) za flautu, klarinet, vibrafon  klavir, violinu i violončelo

L'irepparable (2003/2022) za flautu, klarinet, klavir, udaraljke, violinu, violu i violončelo

Ansambl za suvremenu glazbu Synchronos, baziran u Zagrebu, posvećen je izvedbi aktualnih skladatelja te općenitom osvježavanju hrvatske glazbene scene, ali i upoznavanju publike sa stilski suvremenijim glazbenim jezikom. Svojim izvedbama članovi ansambla odmiču se od već prepoznatljivih tonskih utjecaja postmodernističkog razdoblja. Štoviše, odabirom specifičnog repertoara sudjeluju u kreaciji novih skladbi živućih skladatelja te svojim izvedbama oblikuju idejne obrasce i nadilaze sve zvučne izazove zapisane u tim partiturama. Ansambl inzistira na ideji izvođenja aktualne, ponekad i eksperimentalne suvremene glazbe, uz usku suradnju sa samim skladateljima. Razbijanje klasična koncepta slušanja glazbe još je jedna od vizija Ansambla Synchronos, s obzirom da Ansambl i izvodi glazbu koja ne odgovara klasičnu konceptu. Od samoga začetka ansambl je održao niz uspješnih koncerata, radionica i interaktivnih predavanja, uživo i putem interneta, uz potporu Ministarstva kulture i medija RH, Hrvatskoga društva skladatelja, Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, Austrijskog kulturnog foruma, Zaklade Ernst von Siemens i drugih. Među brojnim skladateljima s kojima je ansambl surađivao i izvodio njihova djela su Mladen Tarbuk, Andys Skordis, Marko Slaviček, Reiko Fütung, Frano Đurović, Sanda Majurec, Tibor Szirovicza, Brigitta Muntendorf, Nina Šenk, Nico Muhly i Dubravko Detoni.

Ansambl Synchronos

Marko Zupan, flauta

Shelly Ezra, klarinet

Vlatka Peljhan, violina

Jelena Očić, violončelo

Mia Elezović, klavir

Ivana Bilić Kuljerić, udaraljke

Gost dirigent: Mladen Tarbuk

Objavljeno:
27. 10. 2022.

Program

Rapsodico za violu (1987)

Dalmatina za flautu i vibrafon (2009)

A tre za gudački trio (1989) - djelo je dobilo nagradu zaklade "Dr. Ernst Vogel"

Quatre épigrammes de temps (2019) za flautu, klarinet, vibrafon  klavir, violinu i violončelo

L'irepparable (2003/2022) za flautu, klarinet, klavir, udaraljke, violinu, violu i violončelo

Nadolazeći događaji

>