Eni Sevorović, piccolo flauta & Eva Marković, flauta

Ciklus mladih glazbenika mo. Vinko Lesić

Jacques Ibert (1890.-1962.) : Koncert za flautu i orkestar: I. Allegro, II. Andante, III. Allegro scherzando

Boris Papandopulo (1906.-1991.) : Mali koncert za piccolo i komorni gudački ansambl: I. Predigra 

_______________

Franz Doppler: Airs Valaques, op.10 12:26 min

B. Bjelinski: Donna Cupidis za flautu i klavir, 12 min

Eni Severović osnovno glazbeno obrazovanje, smjer flauta, završava 2014. godine u Osnovnoj glazbenoj školi Umag. Nastavlja 2014. godine u Srednjoj glazbenoj školi Ivana Matetića Ronjgova Rijeka pod mentorstvom prof. Metoda Sironića. 2018. godine upisuje se na Umjetničku akademiju u Splitu u klasi red. prof. art. Ane Domančić. 2021. godine nastavlja studij u klasi doc. art. Marka Zupana. Akademske godine 2021./2022. završava preddiplomski studij pod mentorstvom doc. art. Marka Zupana. Upisuje diplomski studij te odlazi na Akademiu Muzycznu im. Krzysztofa Penderickiego u Krakowu u sklopu Erasmus+ programa u klasi profesora Wieslawa Surula. Također radi sa profesoricom Martynom Klups-Radny ,sa gostujućom profesoricom Wally Hase te piccolo sa profesoricom Hannom Turonek.Kao članica akademskog puhačkog i simfonijskog orkestra sudjeluje na koncertima u Krakowskoj Filharmoniji te u Europskom centru glazbe Krzystofa Pendereckog.

 

Eva Marković je rođena u Splitu gdje kreće pohađati Glazbenu školu Josipa Hatzea u klasi profesorice Marije Bašić Markotić. Tijekom svog osnovnoškolskog i srednješkolskog obrazovanja je stekla brojne nagrade na regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima kao solist i u sklopu komornih sastava. 2 puta nastupa s orkestrom HNK u sklopu projekta Filharmonija budućnosti. 2021. upisuje Umjetničku akademiju u Splitu u klasi profesorice Ane Domančić Krstulović.

Objavljeno:
13. 4. 2023.

Program

Jacques Ibert (1890.-1962.) : Koncert za flautu i orkestar: I. Allegro, II. Andante, III. Allegro scherzando

Boris Papandopulo (1906.-1991.) : Mali koncert za piccolo i komorni gudački ansambl: I. Predigra 

_______________

Franz Doppler: Airs Valaques, op.10 12:26 min

B. Bjelinski: Donna Cupidis za flautu i klavir, 12 min