Search

Pavao Mašić , glasovir

Johann Sebastian Bach: Goldberg varijacije

Nastavak ciklusa povijesno osviještenih interpretacija na glasoviru marke Bösendorfer (građen oko 1850. godine) kojeg je vlasnik gosp. Kristian Nakić dao na korištenje Hrvatskom domu Split. Radi se o najstarijem funkcionalnom povijesnom glasoviru na prostoru Splita. Na programu amblematsko Bachovo djelo Goldberg varijacije.

*Koncert se održava u Foyeru Hrvatskog doma Split, 1 kat.

Objavljeno:
16. 9. 2022.

Nadolazeći događaji

>