Search

Violinski duo Krpan

Anđelko i Martin Krpan, violina

Johann Sebastian Bach: Dvoglasne invencije - izbor (obrada za dvije violine)

Invencije br.: 1 u C-duru, 4 u d-molu, 7 u e-molu, 10 u G-duru, 13 u a-molu, 8 u F-duru

 

Giovanni Giornovichi / Ivan Mane Jarnović: Duo za dvije violine u A-duru, op. 24, br. 2

Allegro maestoso - Tempo di Polonese

 

Miroslav Šlik: Divertimento za dvije violine u G-duru

Andante - Allegro vivace e con fuoco - Moderato - Allegro vivace

 

Tomislav Uhlik: Marionete 

Con moto - Andante - Lento - Con moto

 

***

 

Boris Papandopulo: Pet studija za dvije violine 

Introdukcija - Dodekafonska - Valcer - Improvizacija - Fuga

 

Josip Štolcer Slavenski: Mali komadi za dvije violine - izbor

Kanon - Adagio - Allegro fanatico - Moderato (Allegro) - Lento pastorale - Slijepi guslar

 

Bela Bartok: Dua za dvije violine - izbor

Dua br.: 9 Igra, 23 Oproštaj od mladenke, 26 Rugalica, 27 Šepajući ples, 28 Tuga, 42 Arapska pjesma, 44 Ples iz Transilvanije

Violinski duo Krpan profilirao se kao "uigran tim, koji neprestano pronalazi zanimljiva, često zaboravljena djela skladana za dvije violine te potiče nastajanje novih." Do sada su otac i sin, Anđelko i Martin Krpan objavili tri zajednička albuma, sa skladbama Božidara Širole, Marijana Kichla, Tomislava Uhlika, Josipa Štolcera Slavenskog, Mladena Pozajića, Nenada Firšta, Ivana Jarnovića i drugih. Jedan od najcjenjenijih hrvatskih violinista, Anđelko Krpan, osim solistički, nastupa i kao prvi violinist Gudačkog kvarteta Sebastian, čiji je jedan od utemeljitelja. Profesor je violine na Muzičkoj akademiji u Zagrebu i nagrađivan je nizom nagrada i priznanja. Martin Krpan prvi je violinist Zagrebačkog kvarteta. Solistički je nastupio sa Simfonijskim orkestrom Hrvatske radiotelevizije, Zagrebačkim solistima, gudačkim orkestrom Hrvatske glazbene mladeži te gudačkim kvartetom Sebastian. Godine 2016. bio je koncertni majstor međunarodnog orkestra Euphony. Ovjenčan je nizom nagrada na hrvatskim i inozemnim natjecanjima.

Objavljeno:
2. 9. 2023.

Program

Johann Sebastian Bach: Dvoglasne invencije - izbor (obrada za dvije violine)

Invencije br.: 1 u C-duru, 4 u d-molu, 7 u e-molu, 10 u G-duru, 13 u a-molu, 8 u F-duru

 

Giovanni Giornovichi / Ivan Mane Jarnović: Duo za dvije violine u A-duru, op. 24, br. 2

Allegro maestoso - Tempo di Polonese

 

Miroslav Šlik: Divertimento za dvije violine u G-duru

Andante - Allegro vivace e con fuoco - Moderato - Allegro vivace

 

Tomislav Uhlik: Marionete 

Con moto - Andante - Lento - Con moto

 

***

 

Boris Papandopulo: Pet studija za dvije violine 

Introdukcija - Dodekafonska - Valcer - Improvizacija - Fuga

 

Josip Štolcer Slavenski: Mali komadi za dvije violine - izbor

Kanon - Adagio - Allegro fanatico - Moderato (Allegro) - Lento pastorale - Slijepi guslar

 

Bela Bartok: Dua za dvije violine - izbor

Dua br.: 9 Igra, 23 Oproštaj od mladenke, 26 Rugalica, 27 Šepajući ples, 28 Tuga, 42 Arapska pjesma, 44 Ples iz Transilvanije

Nadolazeći događaji

<
>