Pravo na pristup informacijama

Službenik za informiranje: Tihomir Orlić, mob: +385 91 111 1542

 

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15,) uređeno je pravo na pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje putem:

  • elektroničke pošte na mail tihomir@hdsplit.hr
  • poštom na adresu: Javna ustanova u kulturi Hrvatski dom Split, Tončećeva 1, 21000 Split
  • osobno putem pisarnice : Javna ustanova u kulturi Hrvatski dom Split, Tončećeva 1, 21000 Split (IV. kat)

U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva podnositelj će biti pozvan da ispravi zahtjev u roku pet dana od dana dostave poziva. Ako podnositelj to ne učini, zahtjev će biti odbačen kao nerazumljiv ili nepotpun.

Javna ustanova u kulturi Hrvatski dom Split omogućit će podnositelju zahtjeva pristup informaciji, u roku od 15 dana od urednog podnošenja zahtjeva. Iznimno, navedeni rok može se produžiti do 30 dana, ako se informacija mora tražiti izvan sjedišta Ustanove ili se jednim zahtjevom traži veći broj informacija.

POVEZNICE – korisni linkovi

Službene stranice Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske

https://pristupinfo.hr/

Zakon o pravu na pristup informacijama

https://www.zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama

Zakon o zaštiti osobnih podataka

https://www.zakon.hr/z/220/Zakon-o-za%C5%A1titi-osobnih-podataka

Zakon o zaštiti tajnosti podataka

https://www.zakon.hr/z/748/Zakon-o-za%C5%A1titi-tajnosti-podataka

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi

https://www.zakon.hr/z/3205/Zakon-o-kulturnim-vije%C4%87ima-i-financiranju-javnih-potreba-u-kulturi