Hrvatski Dom Split
Hrvatski Dom Split

novosti

REAGIRANJE NA ISTUP GRADSKOG VIJEĆNIKA JOSIPA MARKOTIĆA

28.10.2022.
5. Sjednica Gradskog vijeća 27. 10. 2022.

Poštovani,

ovim putem želimo reagirati na brojne neistine, manipulacije i zlonamjerne konstrukcije gradskog vijećnika Josipa Markotića koje je iznio na 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Splita održanoj 27. listopada 2022., a koje se tiču djelovanja Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Split i v. d. ravnatelja Marina Kaporela.

"Prva činjenica je da Hrvatski dom od svog osnutka radi bez Upravnog vijeća. Ustanova s godišnjim proračunom od 2,5 milijuna kuna radi bez ikakve kontrole i nadzora od strane Grada. Razlog zašto nema Upravno vijeće jest što nema barem 5 zaposlenih prema Statutu."

 • Iz ove konstatacije gosp. Markotića proizlazi kao da je gosp. Kaporelo to sam odredio. Prema tada važećem Zakonu o upravljanju javnim ustanovama u kulturi NN 96/01, 98/19 (na snazi od 1. 1. 2020. do 26. 7. 2022.) kojeg je zamijenio Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi NN 83/22 definirano je (ukratko) da se za ustanove do 5 zaposlenih ne formira Upravno vijeće. Dakle, potrebno je 6 zaposlenika kako bi se formiralo Upravno vijeće. Oba Zakona su predvidjela da poslove Upravnog vijeća obavlja ravnatelj, ako je zaposleno 5 ili manje djelatnika. Dakle, to je zakonska odredba, a ne želja v. d. ravnatelja.

"Za peto radno mjesto glazbenog producenta poništen je raspisani natječaj uz šturo obrazloženje da nijedan kandidat nije udovoljio traženim uvjetima... U isto vrijeme kad je raspisan natječaj za producenta raspisuje se i natječaj za ravnatelja HD-a. Kako bi v.d. ravnatelj sebe osigurao u slučaju da na natječaju ne bude potvrđen, dodao je članak 11 svog ugovora u kojem stoji da ukoliko v.d. ravnatelj ne bude potvrđen i imenovan na mjesto ravnatelja, Javna ustanova Hrvatski dom dužna mu je ponuditi ugovor na neodređeno, što je u izravnom sukobu sa člankom 44 Ustava koji jasno kaže da svaki državljanin RH ima pravo, pod jednakim uvjetima, sudjelovati u obavljanju javnih poslova i biti primljen u javne službe."

 • Javni natječaj za glazbenog producenta poništen je sukladno odluci Komisije za provedbu natječaja koja je donijela zaključak da nitko od kandidata nije zadovoljio u natječajnom postupku. Budući da je vijećnik spomenuo da će objaviti imena članova Komisije kao da se radi o nekakvom tajnom udruženju, u nastavku navodimo članove Komisije: mo. Ivan Repušić, mo. Jure Bučević, izv. prof. art. Gordan Tudor, Tomislav Mrduljaš i izv. prof. art. Blaženko Juračić. Zar zbilja gosp. Markotić misli da gosp. Kaporelo može upravljati i manipulirati svim tim ljudima u donošenju odluke o izboru kandidata u natječajnom postupku? Ugovor o radu gosp. Kaporela, kojeg spominje gosp. Markotić, potpisan je 1. ožujka 2022., a ne u svibnju 2021., kako tvrdi gosp. Markotić. Dakle, ne postoji nikakva povezanost poništenog natječaja i potpisanog ugovora gosp. Kaporela. Nadalje, zbilja je bizarna tvrdnja da je gosp. Kaporelo sam sebi "dodao članak 11" jer je navedeni ugovor izrađen u stručnim službama Grada Splita. Da je ovo istina, vrlo lako se može provjeriti u sustavu obrade podataka Grada Splita. Svi ravnatelji javnih ustanova u kulturi Grada Splita imaju iste ugovore o radu. Nije na posloprimcu da propituje zakonitost (da ne kažemo ustavnost) tipskih ugovora koje Grad Split sklapa s ravnateljima kulturnih ustanova. U tom smislu, dovoljno je pogledati objavu gosp. Markotića uoči prošle sjednice Gradskog vijeća na njegovoj Facebook stranici u kojoj se služi ustavno-pravnim izrazima poput: „bivša je vlast dala ugovor kakav mu ne bi sastavila ni vlastita mater“, „Pa dobro ljudi, kako vas nije više sram?“, „besprizorno uriniranje po Ustavu RH“ itd. Da ne stoji teza o tome kako je v.d. ravnatelja „sebe osigurao“, svjedoči činjenica da je 1. travnja 2022. poslan zahtjev Gradonačelniku za odobrenje 5. radnog mjesta - majstora svjetla.

"Drugi mit kojeg je vrlo lako oboriti činjenicama jest kako je zaslugom ravnatelja Hrvatski dom najproduktivnija dvorana u cijeloj državi. Pa naravno da će se koncerti održavati u Hrvatskom domu kad je to jedina koncertna dvorana u gradu i gdje drugo bi se trebali održavati koncerti? U konobi Kod Joze?"

 • Gradski vijećnik sigurno smatra da se koncerti održavaju sami od sebe, bez angažmana stručnih djelatnika Hrvatskog doma, što je zapravo apsurdno. Kulturnoj javnosti je jasno o kakvim se umjetničkim rezultatima radi i koja su imena nastupila u nepune dvije godine našega rada: Ivo Pogorelić, Sekstet Berlinske filharmonije, The King's Singers, Katarina Livljanić, Martina Filjak, Splitski virtuozi, Zadarski komorni orkestar, Roman Simović, Papandopulo kvartet, Kajana Pačko, Ante Jerkunica, Renata Pokupić, Matija Dedić, Zbor HRT-a, Ivan Repušić itd.

"I to nije nikakva posebna zasluga ravnatelja, što uostalom svjedoče i same brojke. Od 100 organiziranih događaja u Hrvatskom domu u 2021. godini znate koliko ih je u samostalnoj organizaciji Hrvatskog doma? Samo 34!"

 • Ovom izjavom gosp. Markotić pokazuje da nije ni pročitao izvještaj za 2021. dostavljen  Gradskom vijeću. Ukratko, Hrvatski dom Split je u prvoj godini rada, tj. u pandemijskoj 2021. godini, ostvario sljedeće rezultate:
 • 86 koncerata u organizaciji, suorganizaciji i programskom partnerstvu, dakle, zajedno sa splitskim udrugama;
 • 4 ostala događanja (protokolarni događaji, konferencije, seminari, predstavljanja, radionice itd.). Tu smo evidentirali i sjednice Gradskog vijeća jer je iste trebalo tehnički i realizacijski ostvariti zajedno sa stručnim službama Grada Splita. Dakle, ništa se ne producira samo od sebe;
 • Programe je posjetilo 6.146 posjetitelja (podatak je tim više impresivan što je skoro u cijeloj godini bilo potrebno osigurati 7m2 ili 4m2 po osobi u gledalištu, sukladno važećim epidemiološkim mjerama);
 • Realizirano je 45 prijenosa koncerata uživo na našem YouTube kanalu uz 30.237 online posjetitelja.
 • Navedeno je ostvareno u prvoj godini rada nove ustanove, s ukupno 4 djelatnika (uključujući v. d. ravnatelja) i to u doba pandemije. Pritom je bitno istaknuti da Grad Split nije odredio programski okvir rada Hrvatskog doma Split. Prema navodima gosp. Markotića, čini se kao da nismo ništa radili u protekloj godini. Početkom prošle godine, potpisani su ugovori o programskoj suradnji s brojnim splitskim glazbenim udrugama, upravo onim udrugama koje su prethodnih desetljeća sačuvale koncertni i glazbeni život Splita: Udruga mladih akademskih glazbenika (MAG Festival), Glazbena mladež Split (Ciklusi mladih glazbenika mo. Vinko Lesić, Sax weekend), Gradski zbor Brodosplit, Umjetnička organizacija ALEPH (Dani flaute), Glazbeno-umjetnička udruga Artemis (Ciklus komornog orkestra Splitski virtuozi), Udruga splitskih gitarista GitaraSt (Dani klasične gitare), Gradsko mandolinsko društvo Sanctus Domnio (proslava 30. obljetnice djelovanja), Udruga piano projekt (Piano Loop Festival i Zimska akademija), Udruga Split at Night (Split at Night Jazz Festival). Važno je naglasiti da je sa Sveučilištem u Splitu i Umjetničkom akademijom potpisan tripartitni ugovor o suradnji kojim je Hrvatski dom Split definiran kao nastavna baza splitskog Sveučilišta, odnosno Umjetničke akademije. Sličan ugovor o suradnji potpisan je i s Glazbenom školom Josipa Hatzea. Potpisan je i ugovor o suradnji s Festivalom dalmatinskih klapa u Omišu, krovnom institucijom koja skrbi o očuvanju dalmatinskog klapskog pjevanja.

"Sve ostale događaje organizirale su druge ustanove, institucije i ansambli, a Hrvatski dom je samo ustupio dvoranu, za koju je, u pravilu, naplaćivao korištenje. A posebno bode u oči još jedna brojka. Od događaja u organizaciji Hrvatskog doma najmanje su nastupali splitski umjetnici. U svega 10 događaja. A govorimo o ustanovi koja se zove Hrvatski dom Split."

 • Nije istina da su splitske udruge plaćale najam prostora i da im je Dom „samo ustupio dvoranu“. Štoviše, omogućena im je sva tehnička, organizacijska, marketinška i produkcijska podrška (majstor tona, majstor svjetla, binski tehničari, hostese, čistačica, itd.), troškovi ZAMP-a, službenog fotografa, itd. Po završetku događaja, udruge su ostvarivale i dio prihoda od ulaznica. Nije istina da su splitski glazbenici nastupili u samo 10 događaja! U privitku se nalazi tablica s popisom sastava i osoba koje su nastupile u Hrvatskom domu 2021., iz koje je vidljivo da je nastupilo oko 40 sastava i pojedinaca iz Splita, a kada bi se to stavilo u korelaciju s ukupnim brojem glazbenika, onda je skoro polovina glazbenika iz Splita. Hrvatski dom Split je dom splitskih glazbenika i nikakva zlonamjerna i neistinita izjava to neće zasjeniti!
 • Nadalje, vijećnik govori da je Hrvatski dom evidentirao "jedan događaj koji se nije niti održao u Hrvatskom domu, nego u Muzeju grada Splita.“ Ako gosp. Markotić možda misli na Juditu, tj. obilježavanje 500. obljetnice prvotiska Marulićeve Judite, podsjetili bismo ga na koncert koji se održao u utorak, 20. travnja 2021. u Hrvatskom domu (JUDITA – biblijska pripovijest iz renesansne Hrvatske prema tekstu Marka Marulića, Ansambl Dialogos & Katarina Livljanić, uz napomenu "Program se održava u sklopu proslave 500 obljetnice prvotiska Marulićeve Judite"). Upravo je za taj koncert Katarina Livljanić nagrađena nagradom Ivo Tijardović za najbolje umjetničko ostvarenje u 2021. godini.

"Nakon svega toga, svatko normalan će se zapitati: pa dobro na što se onda troši 2,5 milijuna godišnje? Kad sam išao detaljnije pogledati brojke iz financijskog izvješća, suočio sam se s nečim što nisam doživio u proteklih 5 godina otkad sam vijećnik. Umjesto da mi v.d. ravnatelja dostavi tražene dokumente, on je počeo propitivati moje motive zašto to tražim i provjeravati od službi imam li ja na to pravo te otkud mi pravo da objavim njegov ugovor. Čak mi prijeti i privatnom tužbom. I već preko 20 dana mi odbija dostaviti tražene podatke ili mi šalje ono što uopće nisam tražio. Ovdje upućujem kritiku i gradskim službama, osobito Odsjeku za kulturu, koje sve ovo znaju i koje sam upozorio na ovakvo nedopustivo ponašanje v.d. ravnatelja i koje po tom pitanju nisu poduzele ništa. Čega se v.d. ravnatelj boji? Zašto mu je problem prikazati na što je potrošio 71.974,18 kuna smještaja i 40.220,09 kn putnih troškova u koronaškoj 2021. godini? Zašto mu je problem prikazati kome je isplaćeno 650,000 kn autorskih honorara i 161.185,24 kn na „usluge nastupa-koncerti“ u 2021. godini? Zanimljivo kako je u istom razdoblju dvorana Vatroslav Lisinski s proračunom koji je gotovo dvanaest puta veći od Hrvatskog doma (29.713.518,00 kn) na službena putovanja potrošila 14.085,00 kuna, a na autorske honorare 270.084,00 kn."

 • Dana 3. listopada 2022. gosp. Markotić podnio je zahtjev pročelniku Službe za društvene djelatnosti, gosp. Negotiću (koji je dalje proslijeđen Hrvatskom domu Split) sa sljedećim upitom: „Ljubazno Vas molim da mi pošaljete konto karticu na 5. razini financijskog izvještaja Hrvatskog doma za prihode (6), rashode (6) i rashode za dugotrajnu imovinu (4).“ Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama NN 25/13, 85/15, 69/22, tj. zakonskom roku i Poslovničkom roku Gradskog vijeća od 15 dana, gosp. Markotiću je dostavljeno točno što je i zatražio. Konto kartica ima sljedeće podatke: naziv i broj konta, naziv dobavljača, opis troška ili prihoda, datum i iznos. Međutim, to gosp. Markotiću nije bilo dovoljno za konstrukciju "optužnice" te je trebalo hitno "pronaći nešto". Zato, dana 19. listopada 2022. gosp. Markotić podnosi novi zahtjev u grupi više primatelja, u kojem traži iznimno detaljne informacije. Vijećnik će i na taj upit dobiti odgovor prema odredbama navedenog Zakona. Neistinita je u tom smislu konstatacija da se preko "20 dana odbijaju dati tražene informacije" i da se "nešto skriva“.
 • Selektivno vađenje nekih podataka i njihovo netočno prikazivanje u neusporedivim korelacijama svjedoči o neznanju ili zloj namjeri gosp. Markotića. Dakle, Hrvatski dom neće odbiti prikazati sve potrebne podatke službama i institucijama koje su nadležne za to. Gosp. vijećnik vrlo dobro zna da su navedena sredstva planirana i realizirana temeljem proračuna kojeg je usvojilo Gradsko vijeće Grada Splita i njegovog kasnijeg rebalansa. Nakon unosa svakog naloga Hrvatskog doma Split u sustav Riznice Grada Splita, isti podliježe kontroli ovlaštenih osoba u lancu odobravanja unutar Grada Splita. Npr., prvi odobravatelj je savjetnik Ustanove, drugi odobravatelj je voditelj Odsjeka za kulturu, treći odobravatelj je pročelnik Službe za društvene djelatnosti, četvrti je odobravatelj savjetnik u Odjelu financija itd. Iznos od 71.974,18 kuna smještaja i 40.220,09 kn putnih troškova se odnosi na gostujuće glazbenike, a ne nekakva „egzotična“ putovanja djelatnika Hrvatskog doma Split. Navedeni podaci za Koncertnu dvoranu Vatroslava Lisinskog odnose se na putne troškove zaposlenika te ustanove, slijedom čega ova usporedba ne stoji. Također, ako se ne varamo, Lisinski nije radio u 2021. godini zbog šteta od potresa. Određene podatke u smislu distribucije i objavljivanja štiti i Zakon o pravu na pristup informacijama i Zakon o zaštiti osobnih podataka. Hrvatski dom Split dostavio je (kao i sve javne ustanove) detaljan financijski izvještaj na svojoj web stranici.
 • Ako postoje određena saznanja o nezakonitim radnjama, svaka osoba bez obzira na dužnost koju obavlja, dužna je to prijaviti Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske. Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske može poslati inspekciju, a Grad Split pokrenuti postupak redovite ili izvanredne revizije poslovanja svake javne ustanove u svome vlasništvu. Dakle, gradski vijećnik nije predstavnik DORH-a, inspektor niti revizor.
 • Ako gosp. Kaporelo odluči tužiti gosp. Markotića, tužit će ga kao privatna osoba prema odredbama Kaznenog zakona (Narodne novine br. 125 od 07. 11. 2011., Članak 149. i 150. i 151.), u svrhu zaštite dostojanstva, ugleda i časti, a sve nakon objave gosp. Markotića od dana 14. rujna 2022. u 19:01 na njegovu Facebook profilu.

"Posebno je sramotan odnos v.d. ravnatelja prema renomiranim splitskim umjetničkim društvima poput KUD-a Jedinstvo i Gradskog mandolinskog društva Sanctus Domnio kojima nije dopustio da imaju svoje prostorije unutar Hrvatskog doma, pravdajući se da tamo nema dovoljno prostora te da njegovi djelatnici imaju – kako je izjavio u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju – jednu jedinu prostoriju od 25,30 kvadrata. A gle čuda, nedugo nakon te izjave sebi je uredio vrlo prostran i komotan ured kakvog se ne bi postidio ni Ovalni ured Bijele kuće."

 • V. d. ravnatelja nema ovlasti ustupati prostore javne ustanove da postanu sjedišta kulturno-umjetničkih društava. Pitanje prostora za rad udruga u nadležnosti je Grada Splita. Moramo konačno shvatiti da profesionalna koncertna dvorana ne može biti sjedište (amaterskih) kulturno-umjetničkih društava. Svako tko je bio u Hrvatskom domu Split zna da tamo ne postoje adekvatne prostorije za rad navedenih udruga. Također, željeli bismo napomenuti da je upravo u Hrvatskom domu Split u petak, 25. lipnja 2021. GMD Sanctus Domnio održao Koncert povodom 30 godina djelovanja. Navedenom koncertu prethodilo je ukupno 5 probi u prostoru Hrvatskog doma Split u večernjim satima. U četvrtak, 18. ožujka 2021., nastupio je i Splitski mandolinski kvartet sastavljen od članova GMD Sanctus Domnio. Kada govorimo o "Ovalnom uredu", gosp. Kaporelo je stavio u funkciju prostor iznad velikog stubišta za obavljanje svoje radne djelatnosti. Ta se prostorija koristi za sve sastanke, razgovore, prijem glazbenika itd. U tom smislu, zbilja je maliciozno prikazivati ured ravnatelja kao nekakav ekstra luksuzni prostor s obzirom na to da se u njemu nalazi jednostavni radni stol, stol za sastanke, nekoliko stolica, jedna mala komoda i dvije fotelje koje smo besplatno dobili na korištenje od Grada Splita.
 • Vjećnik nadalje šalje poruku "Ne nasjedati na jeftinu patetiku interesnih skupina", a mi se pitamo tko su te interesne skupine? Možda sve strukovne glazbene udruge u Republici Hrvatskoj (Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika, Hrvatska udruga orkestralnih i komornih umjetnika, Hrvatska glazbena unija, Hrvatsko društvo skladatelja), koje su se pozitivno očitovale o radu Hrvatskog doma Split?

"Da shvatite o kakvom jeftinom PR-u i demagogiji se radi, dovoljno je napraviti usporedbu s Glazbenom mladeži. U istom razdoblju – prema javno dostupnim podatcima – Glazbena mladež, inače udruga od posebnog značaja za Grad Split, kojoj je Grad u 2021. dodijelio svega 273.000 kn za redovitu djelatnost, realizirala je 56 programa. Znači Hrvatski dom s proračunom od 2,5 milijuna kuna u 2021. realizira svega 34 događaja u vlastitoj organizaciji i u vlastitom prostoru, a Glazbena mladež s 273,000 kn u istom razdoblju realizira 56 događaja."

 • Sada je definitivno jasno o kakvoj se „demagogiji radi" jer uspoređivati rad Koncertne dvorane koja ima troškove hladnog pogona, angažmana suradnika za realizaciju događanja te bogat koncertni program kojeg je struka ocijenila izvrsnim ocjenama, s radom Glazbene mladeži Split koja se bavi povezivanjem djece i mladih s glazbom i kulturom, jednostavno je neusporedivo i zorni je primjer "demagogije". Npr., svaki program kojeg odradi jedan glazbenik uz pratnju djelatnika Glazbene mladeži, u trajanju od 30-tak minuta u vrtiću, školi ili sl., prikazuje se kao program. Nipošto ne želimo umanjivati značaj Glazbene mladeži Split (i gosp. Kaporelo je bio djelatnik Glazbene mladeži Split u razdoblju od 2016. do 2020.), ali moramo istaknuti da se jednostavno radi o neusporedivim aktivnostima.

"Hrvatski dom Split definitivno treba reorganizirati i vratiti ga u okvire zbog kojih je i osnovan. Jer koji je smisao postojanja Hrvatskog doma u Splitu kad u njemu najmanje nastupaju splitski umjetnici? I onda kad nastupe, to u pravilu nije u organizaciji Hrvatskog doma. Javna je tajna u splitskim kulturnim krugovima da se ne smiju zamjeriti v.d. ravnatelju jer u protivnom neće nikad nastupiti u Hrvatskom domu. Kao da je to njegova privatna prćija s kojom može raditi što hoće."

 • Neistinita je izjava da u Hrvatskom domu Split najmanje nastupaju splitski glazbenici. Pozivamo na ovom mjestu sve splitske glazbene udruge, festivale i obrazovne institucije s područja glazbe u Splitu da se očituju o ulozi Hrvatskog doma Split i njihovoj dosadašnjoj suradnji s Domom. Kada pričamo o "javnim tajnama", zbilja je smiješno u rasprave na Gradskom vijeću unositi jezik ulice. Mislimo da svi koji su surađivali s Hrvatskim domom Split jasno mogu kazati na koji način Dom surađuje i kakva je razina dobivene usluge. Gosp. Kaporelo okuplja ljude i vodi konstrutivan dijalog sa svim udrugama i institucijama u Gradu Splitu i Republici Hrvatskoj. Nemalo smo puta čuli da se radi o svjetskoj razini usluge i produkcije od brojnih hrvatskih i inozemnih umjetnika! Istaknimo još jednom, Hrvatski dom Split je dom splitskih glazbenika! Publika želi bogat, raznolik i kvalitetan program! Publika želi vrhunska glazbena ostvarenja na najvišem nivou, želi splitske, ali i hrvatske i svjetske glazbenike! Jedan gradski vijećnik ne može sebi dati za pravo da govori u ime cijele kulturne javnosti.

"Kad je već Hrvatski dom osnovan kao javna ustanova u kulturi, zašto se ne bi napokon riješio problem kulturnih okosnica grada Splita: Gradskog mandolinskog društva Sanctus Domnio kao rezidencijalnog orkestra, KUD-a Brodosplit kao rezidencijalnog zbora, KUD-a Jedinstvo kao folklornog ansambla i Glazbene mladeži kao platforme za animatorsko-pedagoške programe i potporu mladim glazbenicima."

 • Navedeno razmišljanje je legitimno, ali za to je potrebno imati sredstva i adekvatne prostore te modalitete djelovanja razrađene od strane Grada Splita kao osnivača. Predlaže li, možda, gosp. Markotić da navedeni ansambli postanu profesionalni sastavi i da se zaposli cca. 60 ljudi u tim "rezidencijalnim orkestrima i zborovima"? Osvrnimo se i na nekoliko dokumenata vezanih za osnutak, zaštitu i statusne promjene Koncertne dvorane:  1) temeljem Strategije kulturnog razvitka grada Splita 2015. – 2025. („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 50/15), poglavlje 1.3. Investicije, akcije, inicijative, točka 8., predviđa se postojanje „Koncertne agencije" kao posljedice "glazbene povijesti grada Splita kako je detaljno navedeno u povijesnom prikazu od srednjeg vijeka do suvremenih dana"; 2)  Konzervatorski odjel stavlja pod preventivnu zaštitu zgradu Hrvatskog doma (Z-4538) koja  je označena kao trajno zaštićeno kulturno dobro kao zgrada i namjena zgrade kao "koncertna dvorana"; 3) Grad Split može donijeti odluku o statusnim promjenama i prestanku rada Hrvatskog doma Split samo uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove kulture, po pribavljenom mišljenju Stručnog vijeća Hrvatskog doma Split.
 • Nadalje, ako neka udruga postane dio Javne ustanove, onda zapravo više i nije udruga, isto kao što onda Hrvatski dom Split nije koncertna dvorana. Hrvatski dom Split surađuje sa svim relevantnim splitskim udrugama kao Koncertna dvorana i pomaže njihov rad. Ako se proširi djelatnost Hrvatskog doma Split na navedeni segment splitske kulturne scene, to mora biti određeno od strane osnivača i definirano jasnim prostornim, kadrovskim i financijskim okvirom. Hrvatski dom Split treba, po našem mišljenju, biti profesionalna koncertna dvorana, a novi prostor na Trgu Hrvatske bratske zajednice može postati centar nezavisne kulturne scene, ako je to želja Grada Splita i navedenih udruga. Istom argumentacijom mogli bi smještati udruge, tj. amaterske dramske skupine u HNK, likovna udruženja u Muzeje, amaterske plesne skupine zajedno s Baletom HNK-a itd. Dakle, ukinite koncertnu dvoranu i organizirajte Hrvatski dom Split kao dom kulture! To se ne čini kao kvalitetan prijedlog, nakon što smo desetljećima čekali koncertnu dvoranu u Splitu.

"Zaključno, sve ovo što sam naveo, neoborive su činjenice koje bacaju skroz drukčije svjetlo od onoga što se pomno planiranim, ali u konačnici vrlo prozirnim PR-om prezentiralo u javnosti. (Samo Hanza mediji za promidžbu u 2021. plaćeno je 25.000 kn)"

 • Navedeno nisu činjenice nego izvrtanje istih poput ovoga o 25.000,00 kn za "prozirni PR". Tako je npr. 2.079,00 KN i 4.978,13 KN potrošeno sukladno zakonskim propisima koji određuju objavu oglasa za radna mjesta u dnevnim novinama. 18.750,00 KN odnosi se na najavu upisa pretplate i nove koncertne sezone i koncerata. Dakle, novac nije potrošen na nekakve osobne PR članke, kako se sugerira. Navedena sredstva su planirana u proračunu i kao takva su realizirana.

"Budući da v.d. ravnatelju za mjesec i pol dana ističe v.d. mandat, Grad je dužan što prije raspisati javni natječaj i ne nasjedati na jeftinu patetiku interesnih skupina koji se prema javnom novcu odnose kao vreći bez dna".

 • Gosp. Kaporelo nije svojom voljom već dvije godine v. d. ravnatelja stoga željno iščekujemo upute Grada Splita za raspisivanje predmetnog natječaja.

 

S poštovanjem,

U Splitu 28. listopada 2022.

Hrvatski dom Split – Koncertna dvorana

Prijava na newsletter
prijavi se i saznaj novosti
pratite nas na @hrvatskidomsplit
Hrvatski Dom Split

javna ustanova u kuturi 
Hrvatski dom Split

Lokacija
Tončićeva ul. 1, 21000, Split
Telefon
+385 (0)21 213 775
Email
info@hdsplit.com
Partneri
programski 
partner
zlatni medijski 
partner
medijski 
partneri
HD Split © Sva prava pridržana 2024. - 2022.
crossarrow-up Skip to content