Search

Camerata Academica, puhački sekstet, Akademija za gasbo Ljubljana, Slovenia

Karolina Šantl Zupan, flauta; Matej Šarc, oboa; Jože Kotar, klarinet; Zoran Mitev, fagot; Jože Rošer, rog; Miha Rogina, saksofon

Bernhard Heiden Intrada

Marc Eychenne Sextuor

Allegro

Andante

Finale – Tempo di Valse

Leoš Janáček

Mladi

Allegro

Andante sostenuto

Vivace

Allegro animato

D. Milhaud

Scaramouche op. 165

Suita za alt saksofon i puhački kvintet (aranžma Don Stewart)

Vif

Modéré

Brazileira

S. Kravos

Saxtet za puhački kvintet

Saša Livrinski

So maki sum se rodio jaz

Henri Tomasi

Printemps

Réveil des oiseaux

Danse des oiseaux

Ansambel Camerata Academica okuplja vrhunske slovenske glazbenike, odnosno profesore s Akademije za glasbo u Ljubljani i članove Slovenske filharmonije. Mnoga su djela skladana posebno za ansambl Camerata Academica, uključujući i skladbu Simona Kravosa, Sextet. Uz djelo mladog slovenskog skladatelja, na programu je Intrada za alt-saksofon i puhački kvintet njemačko-američkog neoklasičnog skladatelja iz 20. stoljeća, Bernharda Heidena, posebno značajnog po nizu djela za alt-saksofon. Puhački sekstet Mládí kasno je, ali zvukovno inovativno djelo Leoša Janáčeka u kojemu Janáček koristi neke glazbene teme i pjesmice kojih se sjećao iz djetinjstva. U društvu velikog češkog skladatelja tri su francuska skladatelja iz 20. stoljeća, čija djela spadaju u antologijska francuska ostvarenja za puhačke ansamble: Marc Eychenne i njegov Sekstet, Henry Tomasi i Printemps: Réveil des oiseaux i Danse des oiseaux (Proljeće: San ptica i Ples ptica) za puhački sekstet i saksofon te poznati Scaramouche Dariusa Milhauda, suita za alt-saksofon i puhački kvintet u aranžmanu Dona Stewarta. Na programu je i makedonska pjesma So maki sum se rodio jas u obradi Saše Livrinskog.

Objavljeno:
2. 9. 2023.

Program

Bernhard Heiden Intrada

Marc Eychenne Sextuor

Allegro

Andante

Finale – Tempo di Valse

Leoš Janáček

Mladi

Allegro

Andante sostenuto

Vivace

Allegro animato

D. Milhaud

Scaramouche op. 165

Suita za alt saksofon i puhački kvintet (aranžma Don Stewart)

Vif

Modéré

Brazileira

S. Kravos

Saxtet za puhački kvintet

Saša Livrinski

So maki sum se rodio jaz

Henri Tomasi

Printemps

Réveil des oiseaux

Danse des oiseaux

Nadolazeći događaji

<
>