Hrvatski Dom Split
Hrvatski Dom Split

novosti

Natječaj za zaposlenje - MAJSTOR / MAJSTORICA SVJETLA

03.11.2023.
Mjesto rada: SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 1


Vrsta zaposlenja:

 • Na neodređeno; upražnjeni poslovi
 • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme


Smještaj: Nema smještaja


Naknada za prijevoz: U cijelosti


Natječaj vrijedi od: 3.11.2023.


Natječaj vrijedi do: 10.11.2023.


Uvjeti:

 • SSS tehničkog ili likovnog obrazovanja, dizajner,
 • radno iskustvo minimalno 3 godine,
 • dobro poznavanje tehnologije procesa i procedura rada,
 • dobro poznavanje uređaja i sustava za profesionalnu scensku rasvjetu,
 • stupanj znanja upotrebe informatičkih sustava - osnove uredskog sustava, datoteke, složenije formatiranje, složenije profesionalne aplikacije.

Radni odnos zasniva se ugovorom o radu.

Uvjet stručnog zvanja (stupnja obrazovanja) ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu odgovarajuće struke. Osoba koja se prijavljuje na natječaj na temelju obrazovanja završenog u inozemstvu dužna je dostaviti rješenje o priznavanju inozemnih kvalifikacija.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (''Narodne novine'', broj 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom tekstu natječaja, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Hrvatski dom Split, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja. Hrvatski dom Split će s osobnim podacima postupati sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehnika sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeće priloge:

 1. životopis,
 2. neovjerenu presliku svjedodžbe ili diplome,
 3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjerenu presliku domovnice, važeće putovnice ili osobne iskaznice),
 4. potvrdu HZMO-a o radnom stažu,
 5. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. ZSN (ne starije od 3 mjeseca).

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge tražene u natječaju.

Temeljem članka 12. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine'' broj 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14) hrvatski jezik i latinično pismo su u službenoj uporabi u Republici Hrvatskoj. Slijedom navedenog, sva dokumentacijam ora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. U protivnom se prijava neće smatratir uednom.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete propisane natječajem i uđu u uži izbor bit će pozvani na intervju i /ili pisanu provjeru stručnih znanja, sposobnosti i vještina na temelju čega će se izvršiti konačni izbor kandidata. Za kandidate koji se ne odazovu pozivu na intervju/provjeru smatrat će se da su odustali od natječaja. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 75 % bodova na pisanom testiranju.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog doma Split, na adresu: Javna ustanova u kulturi Hrvatski dom Split, Tončićeva 1, 21 000 Split s naznakom „za radno mjesto (naziv radnog mjesta)“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni objavom na službenoj web stranici Hrvatskog doma Split u odjeljku O NAMA – Osnovni dokumenti- Natječaji za radna mjesta, sukladno čl. 10. st. 1. toč. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22), u roku od 8 dana od isteka roka za donošenje odluke o izboru kandidata za radno mjesto. Dostava odluke smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave odluke na internetskoj stranici.


 

Poslodavac

Poslodavac: Javna ustanova u kulturi Hrvatski dom Split


Kontakt: pisana zamolba: Tončićeva 1, 21000 Split

Prijava na newsletter
prijavi se i saznaj novosti
pratite nas na @hrvatskidomsplit
Hrvatski Dom Split

javna ustanova u kuturi 
Hrvatski dom Split

Lokacija
Tončićeva ul. 1, 21000, Split
Telefon
+385 (0)21 213 775
Email
info@hdsplit.com
Partneri
programski 
partner
zlatni medijski 
partner
medijski 
partneri
HD Split © Sva prava pridržana 2024. - 2023.
crossarrow-up Skip to content